X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
که چنانم من از این کرده پشیمان که مپرس....

هر روز بخشی از من به اجبار

در آسیاب مفاهیم تکرار

آرد می شود

- نه نان -

بر باد می شود!


ه. آبرام